بایگانی سالانه: 2003

گزارش روزنامه ایران از تجمع دانشجویان بسیجی در دانشگاه تهران

گروه سیاسی: تجمع دانشجویی در اعتراض به آنچه مافیای قدرت، ثروت و حوادث اخیر خوانده شد، دیروز با حضور نزدیک به دو هزار نفر مقابل مسجد دانشگاه تهران برگزار شد. در این برنامه که از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می شد، مجری برنامه در ابتدا طی سخنانی اهداف تجمع را دفاع از منویات مقام معظم رهبری، اعتراض به ... ادامه مطلب »